NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2023 Allthegoodies.com
BESTILL TILGANG
Ønsker du å vite mer om priser eller bestille tilgang til FRMTD ® og gjennomføre din egen foresight prosess, ta kontakt med oss her. Prisen for bruk av dette verktøyet er todelt, en fast pris per måned for tilgang til systemet og en stykkpris pr scenario som ønskes utvikles. Selv om man til slutt bare skal benytte 2 eller 3 scenarioer i det videre arbeidet, kan man lage så mange man vil og velge de man synes passer best i den videre foresight prosessen. For hvert scenario som bestilles må man gå gjennom prosessen med å velge aktuelle megatrender og tilhørende deltrender innen hver av disse, hvordan man ønsker å vinkle scenarioet, hvor mange megatrender det skal baseres på (max 4). Når denne input er levert, bygger vi opp innholdsforslag til aktuell scenariostamme. Vi foreslår generelt innhold basert på input og en spissing inn mot både bransje og eventuelt virksomheten selv. Dette er råmateriale som skal benyttes til den ferdige fortellingen som kunden selv lager ferdig I tillegg kan det bestilles ekstra tjenester som generering av AI baserte illustrasjoner (hvis man ikke ønsker å benytte bilder fra egen virksomhet eller generere disse selv), utarbeidelse av en presentasjon for hvert scenario, hjelp til å gjennomføre Scenario Workshops eller gjennomgå workshop materialet til strategielementer. Vi ønsker at små og mellomstore virksomheter (<50 ansatte) også skal kunne benytte seg av disse verktøyene og tilbyr derfor rabatterte priser til disse. Store offentlige og private virksomheter vil kunne oppnå store besparelser i forhold til det som har vært normalt i markedet til nå. Ta kontakt for full oversikt over våre prisingsmodeller.
Image generated witn WonderAI frmtd ®
frmtd
Ønsker du å vite mer om priser eller bestille tilgang til FRMTD og gjennomføre din egen foresight prosess, ta kontakt med oss her. Prisen for bruk av dette verktøyet er todelt, en fast pris per måned for tilgang til systemet og en stykkpris pr scenario som ønskes utvikles. Selv om man til slutt bare skal benytte 2 eller 3 scenarioer i det videre arbeidet, kan man lage så mange man vil og velge de man synes passer best i den videre foresight prosessen. For hvert scenario som bestilles må man gå gjennom prosessen med å velge aktuelle megatrender og tilhørende deltrender innen hver av disse, hvordan man ønsker å vinkle scenarioet, hvor mange megatrender det skal baseres på (max 4). Når denne input er levert, bygger vi opp innholdsforslag til aktuell scenariostamme. Vi foreslår generelt innhold basert på input og en spissing inn mot både bransje og eventuelt virksomheten selv. Dette er råmateriale som skal benyttes til den ferdige fortellingen som kunden selv lager ferdig I tillegg kan det bestilles ekstra tjenester som generering av AI baserte illustrasjoner (hvis man ikke ønsker å benytte bilder fra egen virksomhet eller generere disse selv), utarbeidelse av en presentasjon for hvert scenario, hjelp til å gjennomføre Scenario Workshops eller gjennomgå workshop materialet til strategielementer. Vi ønsker at små og mellomstore virksomheter (<50 ansatte) også skal kunne benytte seg av disse verktøyene og tilbyr derfor rabatterte priser til disse. Store offentlige og private virksomheter vil kunne oppnå store besparelser i forhold til det som har vært normalt i markedet til nå. Ta kontakt for full oversikt over våre prisingsmodeller.
BESTILL TILGANG
frmtd ®