NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2023 Allthegoodies.com
OM KONSEPTET
FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer, foresight prosesser og strategiutvikling. Hvordan få oversikt over egen virksomhets ytre omgivelser? Hvordan finne frem til de trendene som er viktigst for egen virksomhet? Hvordan benytte viktigste trender til å utvikle ulike scenarioer - fremtidsfortellinger? Hvordan bruke scenarioer i foresightarbeidet videre Hvordan praktisk gjennomføre foresight prosessen i virksomheten? Hvordan bruke resultatene til å utarbeide virksomhetens strategi fremover? Hvordan få gjort dette på kort tid og til lave kostnader? Etter mer enn 20 års erfaring med trendanalyse, foresight og scenario prosesser, er vår erfaring at disse nyttige verktøyene og prosessene hovedsaklig har vært tilgjengelig for store virksomheter. Dette på grunn av både kostnader, omfang og tid som kreves. Små og mellomstore virksomheter har i liten grad hatt tid eller råd. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Ved hjelp av våre nye digitale verktøy kan man til mye lavere kostnader og på betraktelig kortere tid konstruere ulike scenariostammer. Vi henter inn brukernes valg vie egne Microsoft Forms skjema og tilrettelegger for å bygge opp fortellinger til bruk virksomhetens strategiarbeid ved hjelp av ulike AI verktøy. Hele prosessen frem til ferdige fortellinger kan gjøres over Internett, uten behov for fysisk oppmøte, reising og unødig tidsbruk - noe som gir store besparelser og stor fleksibilitet i gjennomføringen. Vi har videre omfattende erfaring med å arrangere samlinger der virksomhetens nøkkelansatte eller alle ansatte involveres i foresight arbeidet. Her foreslår eller gjennomfører vi prosesser der hvert av scenariene gjennomgås i plenum, deretter gjennomføres gruppearbeid der hver gruppe melder inn sine resultater digitalt fra egen telefon , nettbrett eller PCer.
frmtd ® Microsoft Bing Billedskaper (Dall-E3) med Innholdslegitimasjon: Generert med kunstig intelligens 6. november 2023.
frmtd
FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer, foresight prosesser og strategiutvikling. Hvordan få oversikt over egen virksomhets ytre omgivelser? Hvordan finne frem til de trendene som er viktigst for egen virksomhet? Hvordan benytte viktigste trender til å utvikle ulike scenarioer - fremtidsfortellinger? Hvordan bruke scenarioer i foresightarbeidet videre Hvordan praktisk gjennomføre foresight prosessen i virksomheten? Hvordan bruke resultatene til å utarbeide virksomhetens strategi fremover? Hvordan få gjort dette på kort tid og til lave kostnader? Etter mer enn 20 års erfaring med trendanalyse, foresight og scenario prosesser, er vår erfaring at disse nyttige verktøyene og prosessene hovedsaklig har vært tilgjengelig for store virksomheter. Dette på grunn av både kostnader, omfang og tid som kreves. Små og mellomstore virksomheter har i liten grad hatt tid eller råd. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Ved hjelp av våre nye digitale verktøy kan man til mye lavere kostnader og på betraktelig kortere tid konstruere ulike scenariostammer. Vi henter inn brukernes valg vie egne Microsoft Forms skjema og tilrettelegger for å bygge opp fortellinger til bruk virksomhetens strategiarbeid ved hjelp av ulike AI verktøy. Hele prosessen frem til ferdige fortellinger kan gjøres over Internett, uten behov for fysisk oppmøte, reising og unødig tidsbruk - noe som gir store besparelser og stor fleksibilitet i gjennomføringen. Vi har videre omfattende erfaring med å arrangere samlinger der virksomhetens nøkkelansatte eller alle ansatte involveres i foresight arbeidet. Her foreslår eller gjennomfører vi prosesser der hvert av scenariene gjennomgås i plenum, deretter gjennomføres gruppearbeid der hver gruppe melder inn sine resultater digitalt fra egen telefon , nettbrett eller PCer.
OM KONSEPTET
frmtd ®