NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2023 Allthegoodies.com
Foresight, scenarioer og trendanalyse ved hjelp av AI
Ingen kan se inn i fremtiden. Ingen kan fortelle oss hva som kommer til å skje. Siden tidenes morgen har man drømt om å kunne reise i tid og se hva som eventuelt kommer, uten at det selvfølgelig har vært mulig. Det finnes likevel verktøy som gjør oss mer forberedt på fremtiden. Foresight og scenarioer er eksempler på dette. Foresight er en samlebetegnelse for arbeidsmetoder, prosesser verktøy og modeller som benyttes til å analysere fremtiden og som benyttes i en virksomhet eller aktørs strategiarbeid. Det viktigste verktøyet i slike prosesser er scenarioer. Dette er kort fortalt ulike fortellinger om fremtiden. Etter vår mening kan man ikke skille mellom scenarioarbeid og strategiarbeid, de henger sammen: Tenke seg hva som kan komme til å skje (scenarioer) OG hva man skal gjøre med det (strategi). Ved å systematisk utvikle et sett av fremtidsbilder, forskjellige fremtidige virkeligheter og så finne ut hvordan man ville respondere på disse hvis man var 100% sikker på at hver av de inntraff, oppdager man både hva man som virksomhet allerede nå må gjøre uansett og hva man skal ha en planlagt beredskap mot i fremtiden. I en virksomhets hverdag er det dessverre veldig mye kortsiktig tenkning og lite tid til og fokus på å se lengre fremoverog tenkelangsiktig. Mange ledere driver ikke med foresight, bare med strategi. De bruker ikke tid på å forestille seg på hva som kan skje, og får derfor - etter vår mening - ikke tilstrekkelig med råstoff til å tenke hva man skal gjøre med det som eventuelt kommer til å skje. Dette kan skyldes at foresight og scenarioutvikling har til nå vært omfattende, relativt dyre og tidkrevende prosesser som har vært forbeholdt store private selskaper og offentlige virksomheter (som f.eks kommuner og fylkeskommuner som er pålagt å drive foresightarbeid). FRMTD ® er et konsept som er basert på over 20 år med scenario og foresightarbeid som nå gjør dette arbeidet tilgjengelige for mange flere. Ved hjelp av egenutviklede verktøy, Microsoft Forms og AI gjør vi prosessen mye enklere, raskere og billigere. Her kan du lese mer om våre løsninger og hvordan vi kan bistå i alle ledd av foresight-prosessen, fra rene opplæringsverktøy om temaet, til vår Globale radar for trendanalyse, hvordan din virksomhet velger ut de for egen del viktigste megatrender og deltrender som videre benyttes til å generere såkalte scenariostammer, virksomhetstilpassede fortellinger og arbeidet med å gjennomføre foresightprosessen i egen virksomhet. Bruk menylinjen øverst eller trykk her for å få en oversikt over prosessen vi tilbyr
Image generated witn WonderAI frmtd ®
Ingen kan se inn i fremtiden. Ingen kan fortelle oss hva som kommer til å skje. Siden tidenes morgen har man drømt om å kunne reise i tid og se hva som eventuelt kommer, uten at det selvfølgelig har vært mulig. Det finnes likevel verktøy som gjør oss mer forberedt på fremtiden. Foresight og scenarioer er eksempler på dette. Foresight er en samlebetegnelse for arbeidsmetoder, prosesser verktøy og modeller som benyttes til å analysere fremtiden og som benyttes i en virksomhet eller aktørs strategiarbeid. Det viktigste verktøyet i disse prosessene er scenarioer. Dette er kort fortalt ulike fortellinger om fremtiden. Ved å systematisk utvikle et sett av fremtidsbilder, forskjellige fremtidige virkeligheter og så finne ut hvordan man ville respondere på disse hvis man var 100% sikker på at hver av de inntraff, oppdager man både hva man som virksomhet allerede nå må gjøre uansett og hva man skal ha en planlagt beredskap mot i fremtiden. Som mange virksomheter har oppdaget den senere tid, er foresight et viktig og nyttig verktøy i en eget strategiarbeid. Etter vår mening kan man ikke skille mellom scenarioarbeid og strategiarbeid, de henger sammen: Tenke seg hva som kan komme til å skje (scenarioer) OG hva man skal gjøre med det (strategi). Foresight og scenarioutvikling har til nå vært omfattende og tidkrevende prosesser som har vært forbeholdt store private og offentlige virksomheter (som f.eks kommuner og fylkeskommuner som er pålagt å drive foresightarbeid). FRMTD er et konsept som er basert på over 20 år med scenario og foresightarbeid som nå gjør dette arbeidet tilgjengelige for mange flere. Ved hjelp av egenutviklede verktøy, Microsoft Forms og AI gjør vi prosessen mye enklere, raskere og billigere. Her kan du lese mer om våre løsninger og hvordan vi kan bistå i alle ledd av foresight- prosessen, fra rene opplæringsverktøy om temaet, til vår Globale radar for trendanalyse, hvordan din virksomhet velger ut de for egen del viktigste (mega)-trender og deltrender som videre benyttes til å generere såkalte scenariostammer, virksomhetstilpassede fortellinger og arbeidet med å gjennomføre foresightprosessen i egen virksomhet. Bruk menylinjen øverst eller trykk her for å få en oversikt over prosessen vi tilbyr
frmtd
Foresight, scenarioer og trendanalyse ved hjelp av AI
frmtd ®