NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2023 Allthegoodies.com
EKSEMPEL
For å vise hva som er mulig har vi laget et eksempel. Dette er et oppdiktet tilfelle for å vise mulighetene i dette verktøyssystemet: Personen som i dette tilfelle vil utvikle et sett av scenarioer - et positivt og et negativt - er leder i et oljeselskap. I første omgang skal det lages et verst tenkelig scenario for dette selskapet. Lederen er i oljebransjen og tenker at det som er bra for selskapet ikke nødvendigvis er bra for verden, og i dette tilfellet motsatt - det som er verst for selskapet er kanskje bra for verden. Dermed blir ikke selve scenarioet et «worst case» på alle områder. Denne nyansen er viktig å få med seg og viktig når scenarioene skal konstrueres og brukes. Denne fortellingen er ikke generelt negativ for hele verden, men veldig negativ for akkurat denne virksomheten fordi det er dette som er «valgt» av virksomheten selv. Det må utvikles et negativ og et positivt scenario for å få frem spennvidden mellom de to konstruerte virkelighetene. Dette for at foresight arbeidet senere skal få frem respons fra aktuelle medarbeidere i selskapet når de går gjennom «100% konseptet»: Hva må det aktuelle selskapet gjøre i årene fremover hvis man er 100% sikker på at det som beskrives i dette scenarioet skjer. Det samme gjøres for det positive scenarioet. Samlet kommer det trolig frem ting som må gjøres uansett og som må med i selskapets strategi for årene fremover - som er hovedpoenget å avdekke i denne prosessen. Tilbake til lederen i oljeselskapet, så velges de fire megatrendene fra Global radar som regnes som de viktigste for seskapet. Etter å ha satt seg inn i scenarioteorien og lest godt gjennom alle megatrendene og de tilhørende deltrendene i Global Radar, bestemmer lederen seg for å velge fire megatrender; Global økonomi, Klimautfordringen, Verdier og holdninger og Naturressurser.
Microsoft Bing Billedskaper (Dall-E3) med Innholdslegitimasjon: Generert med kunstig intelligens 6. november 2023. frmtd ®
Verktøyet gir så mulighet til å velge ut 2-4 av disse som grunnlag for å lage det negative scenarioet. Det blir bestemt å gjøre det avansert og bruke alle fire megatrendene i dette scenarioet, selv om det er mer som da må fylles ut i systemet. Etter å ha fyllt ut oversikts-skjemaet (huskelisten) vha MS Forms, må lederen så gå inn og fylle ut et skjema for hver av megatrendene og de utfallene på deltrendene som bygger opp under den negative vinklingen (for eget selskap). Det er også mulig å legge inn egendefinerte deltrender og ulike utfall av disse, hvis noe mangler. Lederen ønsker at responsen i forhold til selskapet som representeres skal være anonym på nettet og i de ulike skjemaene som fylles ut, så når samarbeid inngås får selskapet en kode som brukes gjennom hele prosessen. Når alle skjema er fyllt ut, varsler lederen FRMTD ® , som da samler sammen informasjon og legger tilrette for AI analysen. Resultatet kan komme ut som et dokument med tekst eller en presentasjon som kan tilpasses og justeres hvis ønskelig. Det kan også presenteres i en video. I dette tilfellet har vi benyttet AI fullt ut for å illustrere muligheten som ligger i slike løsninger. Vi har laget en video med utfallet av dette fiktive eksempelet, der innholdet, alle illustrasjonene og stemmen som leser opp er skapt av AI. Resultatet er vist i videoen under:
Trykk på bildet over for å starte videoen (Åpner i YouTube)
Alt innhold i videoen over er laget med AI og illustrerer en tekt virkelighet for en tenkt aktør. Innholdet er utviklet i ChatGPT, WonderAI og Microsoft Bing Billedskaper (Dall-E3) med Innholdslegitimasjon: Generert med kunstig intelligens 6. november 2023. Stemmen er generert av Google Chrome Text to Speech. ChatGPT er foret med innhold konstruert av våre egne verktøy basert på brukers egen respons
frmtd
For å vise hva som er mulig har vi laget et eksempel. Dette er et oppdiktet tilfelle for å vise mulighetene i dette verktøyssystemet: Personen som i dette tilfelle vil utvikle et sett av scenarioer - et positivt og et negativt - er leder i et oljeselskap. I første omgang skal det lages et verst tenkelig scenario for dette selskapet. Lederen er i oljebransjen og tenker at det som er bra for selskapet ikke nødvendigvis er bra for verden, og i dette tilfellet motsatt - det som er verst for selskapet er kanskje bra for verden. Dermed blir ikke selve scenarioet et «worst case» på alle områder. Denne nyansen er viktig å få med seg og viktig når scenarioene skal konstrueres og brukes. Denne fortellingen er ikke generelt negativ for hele verden, men veldig negativ for akkurat denne virksomheten fordi det er dette som er «valgt» av virksomheten selv. Det må utvikles et negativ og et positivt scenario for å få frem spennvidden mellom de to konstruerte virkelighetene. Dette for at foresight arbeidet senere skal få frem respons fra aktuelle medarbeidere i selskapet når de går gjennom «100% konseptet»: Hva må det aktuelle selskapet gjøre i årene fremover hvis man er 100% sikker på at det som beskrives i dette scenarioet skjer. Det samme gjøres for det positive scenarioet. Samlet kommer det trolig frem ting som må gjøres uansett og som må med i selskapets strategi for årene fremover - som er hovedpoenget å avdekke i denne prosessen. Tilbake til lederen i oljeselskapet, så velges de fire megatrendene fra Global radar som regnes som de viktigste for seskapet. Etter å ha satt seg inn i scenarioteorien og lest godt gjennom alle megatrendene og de tilhørende deltrendene i Global Radar, bestemmer lederen seg for å velge fire megatrender; Global økonomi, Klimautfordringen, Verdier og holdninger og Naturressurser.
EKSEMPEL
Verktøyet gir så mulighet til å velge ut 2-4 av disse som grunnlag for å lage det negative scenarioet. Det blir bestemt å gjøre det avansert og bruke alle fire megatrendene i dette scenarioet, selv om det er mer som da må fylles ut i systemet. Etter å ha fyllt ut oversikts-skjemaet (huskelisten) vha MS Forms, må lederen så gå inn og fylle ut et skjema for hver av mega- trendene og de utfallene på deltrendene som bygger opp under den negative vinklingen (for eget selskap). Det er også mulig å legge inn egendefinerte deltrender og ulike utfall av disse, hvis noe mangler. Lederen ønsker at responsen i forhold til selskapet som representeres skal være anonym på nettet og i de ulike skjemaene som fylles ut, så når samarbeid inngås får selskapet en kode som brukes gjennom hele prosessen. Når alle skjema er fyllt ut, varsler lederen FRMTD ® , som da samler sammen informasjon og legger tilrette for AI analysen. Resultatet kan komme ut som et dokument med tekst eller en presentasjon som kan tilpasses og justeres hvis ønskelig. Det kan også presenteres i en video. I dette tilfellet har vi benyttet AI fullt ut for å illustrere muligheten som ligger i slike løsninger. Vi har laget en video med utfallet av dette fiktive eksempelet, der innholdet, alle illustrasjonene og stemmen som leser opp er skapt av AI. Resultatet er vist i videoen under:
Trykk på bildet over for å starte videoen (Åpner i YouTube)
Alt innhold i videoen over er laget med AI og illustrerer en tekt virkelighet for en tenkt aktør. Innholdet er utviklet i ChatGPT, WonderAI og Microsoft Bing Billedskaper (Dall-E3) med Innholdslegitimasjon: Generert med kunstig intelligens 6. november 2023. Stemmen er generert av Google Chrome Text to Speech. ChatGPT er foret med innhold konstruert av våre egne verktøy basert på brukers egen respons
frmtd ®